VÝROBNÝ PROGRAM

Výroba
Výrobky zo sivej liatiny a tvárnej liatiny pre
  • automobilový priemysel ( rôzne ramená, brzdové a hydraulické valčeky, brzdové kotúče ...)
  • elektrotechnický priemysel ( skrine, púzdrá ...)
  • čerpadlá ( časti, telesá, veká, obežné kolesá...)
  • pece, krby a iné vykurovacie telesá ( celé aj časti, rošty, platne, komínové dielce ...)
  • odvodňovacie kanalizácie ( rošty, veká ...)
  • iné priemyselné stroje a zariadenia ( ramená, kolesa, brzdové kotúče, zveráky, skrine prevodoviek...)
  • záhradné doplnky, kvetináče, umelecké odliatky, rošty okolo stromov, pre odkvapy..)
  • umelecké odliatky ( lavice, dielce do plotov a  zábradlí, ozdobné stľpy, lampy...)
Veľkosť odliatkov:
Sériová a malosériová výroba - odliatky do hmotnosti 50kg a o rozmeroch do 50x55x25cm.
Kusová výroba - odliatky do hmotnosti 150kg.

Vyrábaný sortiment liatiny
Sivá liatina
STN/ČSN      EN 1561 DIN 1691 UNI 5007
       
422415 EN-GJL-150 GG-15 G15
422420 EN-GJL-200 GG-20 G20
422425 EN-GJL-250 GG-25 G25
422430 EN-GJL-300 GG-30 G30
422435 EN-GJL-350 GG-35 G35
Tvárna liatina
STN/ČSN       EN 1563 DIN UNI
    1693 4544
422314 EN-GJS-400-18LT GGG-40.3 -
422304 EN-GJS-400-18 GGG-40 GS 400-12
422305 EN-GJS-500-7 GGG-50 GS 500-7
422306 EN-GJS-600-3 GGG-60 GS 600-3
422307 EN-GJS-700-2 GGG-70 GS 700-2

Výroba modelov.
Vyrábame modely drevené, živicové aj kovové. Modely vyrábame ručne  alebo na CNC obrábacom centre.

Ponúkame aj opracovanie odliatkov - taktiež CNC.

Poradenská činnosť v oblasti zlievarenstva železných a neželezných kovov.

Konštrukčná a vývojová činnosť.