VÝROBNÉ ZARIADENIA

Výrobná linka
Formovacie stroje - Foromat 20
Taviaca pec – Istol 2x250 – elektrická indukčná strednofrekvenčná - dvojča
Tryskacie zariadenie - TS2000
Pracovisko ručného formovania

Formovanie a výroba jadier
Na výrobu foriem sa používa bentonitová zmes. Formuje sa ručne alebo strojovo. Jadrá sú vyrábané ručne na báze NFC zmesí.

Kontrola kvality
Meranie chemického zloženia:
spektrálny analyzátor - BAIRD DV4

Meranie formovacích a jadrových zmesí:
meranie pevnosti, spechovateľnosti, priedušnosti.

Laboratorium je vybavené metalografickým mikroskopom

Tvrdosť meriame POLDI kladivkom