Úvod

ZOL, s.r.o. je zlievareň orientovaná na sériovú , malosériovú a kusovú výrobu odliatkov zo sivej a tvárnej liatiny.
Firma vznikla v r. 2009 ako výrobno - obchodná firma. Projektovaná ročná kapacita zlievarne je 250 až 300 ton výrobkov.

Od vzniku firmy sa jej činnosť vyprofilovala ako zákazková. Vyrába pre priemysel ( diely prevodoviek, čerpadiel, kotlov, iných strojov ), obyvateľstvo ( ND kotlov, krbov, drobných strojov a úžitkvé predmety ) aj umelecko - historické diely a predmety z liatiny.